Birecik Gda
Birecik Peyniri | Birecik Patl覺can覺 - Birecik G覺da - Biber patl覺can覺 Sipari
+90 553 448 12 39

Sosyal Medyada Biz}

Peynir

Peynir

Birecik Peyniri

ncelikle Peynirde en 繹nemli olan ham maddesi koyun peyniri olmas覺 gerekir. Birecik y繹resel k繹y ev peyniri i癟in taze koyun s羹t羹 peynirin ana maddesi olmakta, Bir 癟ok koyun 羹reticisi burada peynir ile ge癟imini salamaktad覺r.羹r羹nde kalite 繹nemlidir,Birecik peyniri siparinumaram覺z 0553 448 12 39 arayabilirsiniz. Gayet g羹zel ve temiz olmakta, fabrikasyon 羹r羹nlere g繹re daha cazip ve fiyat idealdir,

Birecik peyniri sipari : 0553 448 12 39

Y繹reye 繹zg羹 olan peyniri tan覺mak i癟in 繹ncelikle Birecik’in gerek ekolojik dengesi gerek d羹nya ipek yolundan ge癟mesi hasebiyle, Asurlar’dan perslerden sel癟uklu ve Osmanl覺dan dolay覺 medeniyetlerin su kenar覺nda olmas覺 ve tar覺ma dayal覺 olduundan en iyisini bulmak i癟in gelien hayat artlar覺nda peynirde tar覺m ile hayvanc覺l覺覺n en 繹nemli noktas覺ndad覺r. Birecik peyniri nereden al覺n覺r sorusunda ise Birecik sebze halinde olan firmam覺zdan sipari verebilirsiniz. Bizim b繹lgemizin peyniri s羹t yourt peynir gibi, Eski zamanlardan kalan k羹lt羹r羹m羹z saf ve deimeden nesillerden beri aktar覺lmakta, Birecik peyniri bunlar bal覺ca bahar aylar覺nda hayvanlar覺nda s羹tlerinin 癟oalmas覺 ile 羹r羹nlerde art覺 meydana gelmektedir. S羹t miktar覺ndaki hayvan bak覺m覺ndan peynirlerinde fiyatlar覺 deimektedir rneklendirecek olursak Ke癟i s羹t羹nden al覺nan s羹t miktar覺 d羹t羹k olduu i癟in Ke癟i peyniri fiyatlar覺 daha y羹ksek nispeten koyun ona g繹re daha d羹羹k, inek s羹t羹 ise 羹retimi daha y羹ksek olduundan fiyatlar makul seviyededir. Corafi iaretleme 羹r羹n羹 olmak i癟in 癟al覺malar覺m覺z devam etmektedir.

Bal覺ca hem Birecik y繹resinde hem k繹ylerde

  1. Birecik peyniri
  2. koyun peyniri
  3. ke癟i peyniri
  4. inek peyniri

Birecik Sebze Hali Peynir Komisyon

襤sim yapmaktad覺r. k繹yl羹lerin hem yetitirme olduu hayvanlara g繹re b繹lgelerde farkl覺 peynir 癟eitleri gelimitir. Birecik peynirini dier peynirlerden farkl覺 yapan en 繹nemli 繹zellik ise doal ve hormon katl覺 maddesi gibi asgari kimyasallar覺n bulunmamas覺d覺r tam anlam覺yla organiktir. n planda olan ise koyun peyniridir, B繹lgemizde 羹retilen peynirler sadece Birecik’te deil s覺ras覺 ile b羹y羹k ehirler olan 襤zmir Ankara 襤stanbul Adana bu b繹lgelerden Birecik’e peynir siparileri gelir. Sipariler genel olarak Birecik sebze haline gelir ve oradan sipariler gerekli ilemlerden ge癟er paketlenir tuzlan覺r. sadece T羹rkiye i癟erisinde deil yurt d覺覺na ihracat yap覺lmakta dier il ve il癟elere b羹y羹k ehirlere g繹nderilir, Birecik y繹resel peyniri her markette veya herhangi bir yerde bulunacak bir 羹r羹n olmamakta butik bir 羹r羹nd羹r. Damak lezzeti olarak ise tarif edilmezdir. Y覺l覺n her mevsimi temiz ve taze artlarda Birecik peyniri siparii verebilirsiniz. Peynir yap覺m覺 癟ok b羹y羹k ura gerektirmektedir.

Birecik peyniri yap覺m覺nda ise 繹ncelikle koyun sa覺l覺r ve s羹t羹 癟覺kar bu s羹t temiz t羹l ile s羹z羹l羹r ve on ile on be dakika aras覺nda bekletir ve biraz soumas覺 beklenir daha sonra mayalan覺r. bir saat bekledikten sonra bez 癟uval i癟erisinde bekletilir. daha sonra kal覺p yard覺m覺 ile s羹z羹l羹r ve suyunu b覺rakmas覺 beklenir. l癟ek tam olmamakla birlikte ortalama g繹z karar覺d覺r, yirmi litreye sekiz 癟ay ka覺覺 maya at覺l覺r.

Birecik peyniri yap覺m覺

Birecik peyniri tutmas覺 hemde tam k覺vamda durmas覺 i癟in biraz s覺cak kalmas覺 gerek hemde kaliteyi artt覺rmak i癟in 羹st羹 繹rt羹l羹r, bir saat kadar tamamlanmas覺 beklenir, r羹n doal ortam覺nda yap覺lmakta ve kolay ekilde yap覺lacak bir 羹r羹n deildir. Fabrika 羹r羹nlerinden en 繹nemli fark覺 覺s覺l ilem denilen doall覺覺ndan uzaklamas覺d覺r, ve b繹lgede k羹癟羹k iletme tarz覺nda 羹r羹nler yap覺lmaktad覺r. Sonu癟 olarak hem doal hem y繹resel anlamda kalmaktad覺r. Peynirin en 繹nemli 繹zellii yap覺ld覺ktan sonras覺 tuzlanma yapmaktad覺r. yemeye haz覺r olmas覺 i癟in peynir doksan derece suda bekletilir ve tuzlanarak saklan覺r daha sonra kovada beklemeye b覺rak覺l覺r yenecei zaman tekrar 覺s覺t覺l覺r ve haz覺r konuma getirilir, tekrar 覺s覺tmadaki ana sebep ise kovada bekletilen peynirin tuzlu olmas覺ndan dolay覺d覺r. tuzlama yap覺lmaz ise bozulmaya urar, Birecik k羹nefe peyniri ise bu ilemlere girmez ve taze olarak k羹nefe hamuru i癟ine eklenir. Ayr覺ca urfa peyniri, antep peyniri yap覺m覺nda ise ayn覺 metot kullan覺lmaktad覺r.

Birecik Peyniri Sipari

Birecik peyniri g繹nderimi tuzlu olarak yap覺lmakta isterseniz k羹nefe i癟in kullanaca覺n覺z peynirleri tuzsuz olarak g繹nderimi yap覺labilir i癟erisine bir miktar buz eklenir ve peynir tuzsuz olarak g繹nderilir veya peyniri teslim ald覺覺n覺z anda y覺kayarak tuzundan ar覺nd覺rabilirsiniz. Peynirli semsek olarak bilinen yemeklerde tuz eser miktardad覺r, siparileriniz i癟in iletiim b繹l羹m羹n羹 kullanabilirsiniz. Bizi arayabilir ve g羹nl羹k en taze peyniri mesafeye bal覺 kalmakla beraber maksimum yirmi d繹rt saatte teslim ederiz.

Dilerseniz peynir sat覺n al se癟eceini kullanabilirsiniz Birecik peyniri fiyat覺 g羹nl羹k olarak deimekte ve fiyat bilgisi i癟in arayabilirsiniz. Not 羹r羹nlerimiz toptan sat覺 fiyat覺ndan ilem g繹rmektedir.

 

Birecik K繹y peyniri

Toptan ve parekende Birecik peyniri

Toptan ve parekende Birecik peyniri

Kasalara dizilmi ve souk olarak depolanacak haz覺rlanm覺 peynir dizilimi k繹y yap覺m覺 olan temiz ve kaliteli 羹r羹nlerden k羹nefe i癟in haz覺r. Sat覺lar覺m覺z toptan ve parakende olmakla birlikte her g羹n taze ve kaliteli organik 羹r羹nler tedarik ediyoruz. Kesinlikle k覺r覺k ezik peyniri kulland覺rm覺yoruz. stelik sadece Birecik’te deil T羹rkiye’nin yer yerine g繹nderim yap覺yoruz. Uygun fiyat Ticaretin alt覺n kural覺 olan 癟ok kazanmak deil devaml覺 kazanmak prensip edindik. Yapt覺覺m覺z iin arkas覺nday覺z. 襤lgili aramalar : Birecik Peyniri, Birecik peyniri nereden al覺n覺r, Birecik peynir yap覺m覺, Birecik sebze hali peynir, Toptan peynir fiyatlar覺,

28 Austos 2018
13.884 kez g繹r羹nt羹lendi
Birecik sebze hali

BZDEN HABERLER

Birecik Kaba覺 ve kurutulmu sebzeler Birecik il癟esinde kurutulmu sebze ar覺yorsan覺z doru yerdesiniz. Birecik’te bulunan ve kurutulmu olan biber, patl覺can toz biber sal癟a ve tarhana i癟in sipari numaras覺 0553 448 12 39 Sebze ve meyvelerin ilenmesi i癟in gereken s羹rede mevsiminde ve...
Ev yap覺m覺 B襤REC襤K B襤BER SALASI Sat覺 Birecik ev biberi sal癟as覺 sipari numaras覺 0553 448 12 39 Birecik ev biberi sal癟as覺 dier sal癟alara g繹re daha lezzetlidir. tabi sal癟an覺n olmazsa olmaz覺 yerli Birecik biberinden yap覺lmas覺 gerekir. d覺ar覺 biberi ile yap覺lan veya fabrikan覺n...
Birecik Peyniri ncelikle Peynirde en 繹nemli olan ham maddesi koyun peyniri olmas覺 gerekir. Birecik y繹resel k繹y ev peyniri i癟in taze koyun s羹t羹 peynirin ana maddesi olmakta, Bir 癟ok koyun 羹reticisi burada peynir ile ge癟imini salamaktad覺r.羹r羹nde kalite 繹nemlidir,Birecik peyniri siparinumaram覺z 0553...
anl覺urfa Birecik il癟esinde yetimekte olan Urfa dilinde kundur olarak adland覺r覺lan kabak ilk ve son bahar aylar覺nda 癟覺kmaktad覺r. Birecik’e 繹zg羹 olan kabak tohumdan fideye sal覺k ve kalite koullar覺 g繹zetilerek arz olunmaktad覺r.
Ac覺n覺n en fazlas覺 ve yedik癟e terleten itah a癟an kabuu ince ve leziz organik bilin癟li tar覺m 羹r羹n羹 yeili k覺rm覺z覺s覺, pul biberi ve sal癟as覺 hepsi apayr覺 tatlar. yemeklerin vazge癟ilmezi ana maddesi, G羹neydou Gaziantep’in ana yemek maddesi ve tad覺n覺n ad覺 leziz her kesime...